Over ons

Susan VerhulstSV Language Services is een jong en dynamisch bedrijf dat in 2005 opgericht werd door Susan Verhulst, omdat zij naast haar bezigheden als taaldocent ook graag voeling wilde behouden met haar eigenlijke passie, het vertalen en tolken.

Susan Verhulst studeerde in 2004 met grote onderscheiding af aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken (HIVT, het huidige Artesis) in Antwerpen als Licentiaat Vertaler Engels-Italiaans. Zij vervolledigde daarna haar talenopleiding aan het HIVT met een extra jaar European Master in Conference Interpreting, dat in 2006, na het indienen van een scriptie, resulteerde in het diploma Master Tolk.

Sinds oktober 2004 is zij verbonden aan Universiteit Gent waar zij als praktijkassistente Italiaans de studenten Italiaans van de opleiding Taal- en Letterkunde inwijdt in de Italiaanse taal (lesgeefster van Taalvaardigheid I, II en III in Ba1 en Ba2). Daarnaast werkt zij ook met veel enthousiasme als taaldocent aan het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de UGent waar zij verantwoordelijk is voor de avond- en zomercursussen Italiaans. Sinds september 2012 is zij ook aangesteld als gastprofessor bij het postgraduaat Conferentietolken van de HoGent waar zij instaat voor de lessen “consecutief en simultaan tolken Italiaans-Nederlands”.

Door de combinatie van enerzijds het lesgeven en anderzijds het vertalen en tolken, blijft zij in contact met alle facetten van de taal. Hierdoor beheerst zij niet enkel het algemeen en academisch taalgebruik maar is zij ook onderlegd op het vlak van juridische, economische en medische taalregisters.

Uiteraard kunt u bij ons ook terecht voor vertalingen naar of uit andere talen, wij werken hiervoor samen met andere vertalers zodat u steeds een perfect verzorgde tekst mag verwachten.

 

Foliotastic