Prijzen

Vertalingen

Omdat geen enkele tekst dezelfde is, bezorgen wij u op basis van de te vertalen tekst graag een gedetailleerde prijsofferte die rekening houdt met het type tekst, de lengte, de deadline, enz. U kunt de brontekst meteen aan het contactformulier hechten, zo beschikken wij meteen over alle nodige gegevens.
Aanlevering van de brontekst gebeurt liefst met een Word-bestand om een zo precies mogelijke prijsberekening te kunnen garanderen.

Beëdigde/gelegaliseerde vertalingen

Voor beëdigde en/of gelegaliseerde vertalingen wordt er een supplement aangerekend. Informeer u goed of de vertaling wel gelegaliseerd moet zijn, zo kunt u onnodige kosten vermijden.

Tolkprestaties & tekstrevisie

Ook voor tolkprestaties en het reviseren van teksten maken wij graag voor u een prijsofferte. Hiervoor hanteren wij een uurtarief. Contacteer ons voor meer inlichtingen.

Foliotastic